VVV Vianen
Home   1/3

 


Vianen en de Vijfheerenlanden

Vianen
Het stadje Vianen ligt als een zuidelijke Utrechtse enclave in de Zuid Hollandse polder 'De Vijfheerenlanden'. Vianen is een uniek middeleeuws vestingstadje. In 1335-1336 krijgt Vianen, dat al een boeiende marktplaats was, stadsrechten. Binnen de veertiende eeuwse grachten en muren is het streng geometrische stratenpatroon uit die tijd bewaard gebleven en uit de daaropvolgende eeuwen bleven veel bouwwerken intact. Als gevolg hiervan biedt Vianen een goed beeld van de ontwikkeling van een Hollands vestingstadje. Van de oorspronkelijke vesting is nog de Lekpoort, stammend uit de vijftiende eeuw, in volle glorie bewaard gebleven. Opvallende monumenten zijn verder het Stadhuis (1425) en de Grote Kerk (1542). Het Stedelijk Museum, waarin het VVV-Agentschap is ondergebracht, is gehuisvest in een zeventiende-eeuwse Rooms Katholieke schuilkerk. De kerk heeft ongeveer 150 jaar als zodanig gefunctioneerd.

De familie Van Brederode is het bekendste geslacht dat vanaf begin vijftiende eeuw tot eind zeventiende eeuw heer en meester was in Vianen. Mede door dit geslacht is Vianen een stad met een historische betekenis geworden. Het geslacht Brederode bewoonde kasteel Batestein dat binnen de stadmuren was gelegen. Van het kasteel is weinig meer over dan de Hofpoort. Deze poort en andere uitbreidingen van het kasteel zijn geïnitieerd door Johan Wolfert Van Brederode in 1650.
De Nederlands Hervormde kerk (hierboven vermeld als de Grote Kerk), waarvan de vroegste delen dateren uit de veertiende eeuw is in de huidige vorm in de zestiende eeuw tot stand gekomen. Het oorspronkelijke gebouw uit de veertiende eeuw ging in 1540 in vlammen op. De herbouw van de kerk werd gefinancierd door Reinoud III Van Brederode. In de kerk is nog het indrukwekkende grafmonument aanwezig van deze Brederode telg.

In het VVV-agentschap is een gids met als titel 'Door de eeuwen, door Vianen' verkrijgbaar. De hierin beschreven wandeling door Vianen geeft een goede indruk van de rijke geschiedenis van het vestingstadje en voert niet alleen langs delen van de vestingwerken, het vijftiende eeuwse stadhuis met zijn indrukwekkende uit Namense hardsteen opgetrokken voorgevel, maar ook langs moderne monumenten als de negentiende eeuwse Maria ten Hemelopnening kerk, ontworpen door Alfred Tepe en de vroeg twintigste eeuwse uit gewapend beton bestaande watertoorn voorkomen.

In Vianen vindt jaarlijks een aantal evenementen plaats. Met name de jaarlijkse Paardenmarkt in oktober heeft een lange traditie. Daarnaast worden in elk oneven jaar in mei de landelijke sleepbootdagen georganiseerd. Ieder jaar is er in het begin van juni de Braderie Voorstraat, eveneens in juni de Vrijstad Oldtimertocht, de Vijfheerenlandentocht, in juli de Tractor Pulling te Hagestein, in augustus het Concours Hippique ook in Hagestein en tenslotte in september de Landelijke Open Monumentendag.

Vianen heeft een aantrekkelijke passantenhaven met goede voorzieningen die in het centrum van Vianen is gelegen. Vanuit deze locatie kan een goede wandeling door de stad worden gemaakt waarbij de Grote Kerk en het Stedelijk Museum kunnen worden bezocht.

 

klik hier om online te bestellen


De Vijfheerenlanden
De polder Vijfheerenlanden bestaat na de gemeentelijke herindeling eind jaren tachtig van de vorige eeuw uit drie gemeenten: Vianen (momenteel provincie Utrecht), Leerdam en Zederik (beide provincie Zuid Holland). De begrenzing van de polder bestaat uit: Lek, Diefdijk, Linge, Merwedekanaal en Zederik (of de Zouwe).

De Vijfheerenlanden bestaan uit een eeuwenoud polderlandschap met een rijke geschiedenis. Het gebied dankt haar naam aan vijf 'Heeren' die hier reeds in de Vijftiende eeuw de dienst uitmaakten. Het waren de Heeren van Arkel, van Ter Leede, van Everdingen, van Hagestein en de Van Brederodes van Vianen. Niet alleen het stadje Vianen, maar ook het gebied bewaart nog resten van hun rijke en strijdlustige verleden.

De Vijfheerenlanden zijn voor een groot deel tussen de tiende eeuw en de twaalfde eeuw ontgonnen. Tot ver in de twintigste eeuw is de structuur van het gebied weinig veranderd. Vanaf de jaren tachtig is het beheer van de Vijfheerenlanden op basis van een landinrichtingsplan aangepast. Er werden veel unieke en kenmerkende natuurgebieden voor de streek veilig gesteld in de vorm van natuurreservaten en natuurontwikkelingsgebieden. De bekendste natuurreservaten zijn: de polder Achthoven bij Lexmond, de Schaperwijk aan het Merwede kanaal, de polder Autena en Bolgerijen in Vianen, Zijde kade in Schoonrewoerd, de Waal en Schayk aan de Diefdijk en Kedichem. De natuurontwikkelingsgebieden zijn: de Boezem gelegen aan de Zouwe, Goilberdinger en Everdingerwaarden in de uiterwaarden nabij Everdingen en een tweetal gebieden langs de Linge waaronder de Eng. In deze gebieden zijn goede wandel- en Fietspaden uitgezet.
ln het VVV-Agentschap is de DVD met als titel 'Hof van Holland' te koop waarin een uitstekend beeld wordt gegeven van de Vijfheerenlanden in al zijn verschijningsvormen.

De Vijfheerenlanden kennen een bijzondere flora. Deze is rijk gevarieerd, fraai om te zien. Veel van de planten hebben tot de verbeelding sprekende namen zoals Oosterse morgenster, Echte koekoeksbloem, Bosandoorn, Waterviolier, Rode ogentroost, Wit hongerbloempje, Watergentiaan, Pijlkruid en Brede Wespenorchis. Een deel van de flora is in de vorm van heemplanten terug te vinden in de onlangs opnieuw ingerichte tuin achter het Museum, waarin het VVV-Agentschap is gevestigd. De door Den Hâneker uitgebracht DVD waarin een interessant beeld van het moderne duurzame agrarische natuur-en landschapsbeheer wordt gegeven, is te koop in het Agentschap. Het Agentschap zal zich in de toekomst inzetten voor deze vorm van beheer ook toegankelijk te maken voor bezoekers van de Vijfheerenlanden.


VVV Vianen
Voorstraat 97
4132 AP Vianen
telefoon 0347 355510
fax 0347 355545
E-mail info@vvv-vianen.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag 10.30 - 16.30 uur
Zaterdag en Zondag 12.00 - 16.00 uur