Stichting Spaarbank
Home   2/3

 

Geschiedenis

De geschiedenis van de "Spaarbank te Vianen" begint met notulen, gemaakt op 6 september 1849. Herenbestuurders, niet vermeld bij naam, van "de maatschappij ter verbetering van het lot der armen te Vianen", komen samen ten huize van dhr. F. van de Berg.

In deze eerste vergadering van de bank wordt een beschouwing gegeven over het effectieve kapitaal, dat op 1 juli 1849 f 2.266,- bedraagt, waarvan f 300,- dient te worden gereserveerd t.b. v. "de maatschappij ter verbetering van het lot der armen te Vianen".

Tegenwoordig is de bank minder ideëel dan toen. Nu draait alles om een zo groot mogelijke winst. De Spaarbank te Vianen is geen lang leven beschoren; na de opheffingin 1904 treedt de bank een jaar later toe tot de nieuwe īVereniging Spaarbank Vianenenī die in de jaren zestig opgaat in Rabobank Lexmond.

 

Een gezelschap zwaargewichten (onder meer notaris Stolk, gemeentearchitect Rollman, oud-burgemeester Pellikaan en industrieel Vom Schemm) buigt zich in 1967 over een nieuwe bestemming voor het sluimerende eigen kapitaal van de opgeheven bank.

De mannen verenigen zich in īde Stichting tot beheer van het vermogen van de voormalige vereniging Spaarbank te Vianenī. Filosofie: alleen lokale projecten die een algemeen maatschappelijk doel dienen, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Deze ondersteuning moet niet worden gezien als een vorm van subsidie. Het ging om eenmalige schenkingen voor de aanschaf van zaken die een breed doel dienden.


Klik hier om terug te gaan